ZDRAVLJE

Preko ¾ muškaraca, kao i žena, je zadovoljno svojim fizičkim i mentalnim zdravljem. Minimalne razlike (u korist muškaraca) postoje kada je reč o fizičkim aktivnostima koje pomažu u održavanju dobrog zdravlja. Kod muškaraca, kao što je i očekivano, zadovoljstvo opada sa starošću i manje je kod niže obrazovanih nego kod više obrazovanih.

 

 Mlađi muškarci imaju izrazito više fizičkih aktivnosti od muškaraca starijih od 40 godina. Dok ⁴/₅ najmlađih ima redovne fizičke aktivnosti (79,4 se slaže ili potpuno slaže sa ovom izjavom), dotle samo 29,3% muškaraca starosti 51‒60 godina ima redovne fizičke aktivnosti. S obzirom na relativnu nisku učestalost odgovora vezanih za vođenje računa o zdravoj ishrani, evidentno je da ima dosta prostora za poboljšanje u ovom domenu, pre svega kada je reč o prevenciji. Oko ¹/₅ muškaraca se ponekad oseća depresivno i izgubljeno, pa i ovde ima prostora za rad. Takođe ¹/₅ ispitanika oseća stres, nervozu ili anksioznost. Oko ¼ muškaraca bi želela da izgubi težinu, odnosno da smršaju, a gotovo polovina bi želela da ima mišićavo telo, što je naročito izraženo kod mlađih muškaraca.

Muškarci su imali povrede u 8,9% slučajeva, imali su povrede usled nasilja u 1,8%, usled saobraćajne ili neke druge nezgode u 3,6%, a kao rezultat bolesti u 3,5%. Čak 3,4% najmlađih muškaraca (18‒24 godine) je imalo povrede usled nasilja za razliku od 0,8% najstarijih muškaraca. Kada je reč o stresu, anksioznosti i nervozi, žene ih češće iznose kao problem (oko ¹/₃ žena se slaže u potpunosti ili uglavnom) za razliku od muškaraca (¹/₅).

Na pitanje kada su zadnji put potražili pomoć u zdravstvenoj ustanovi, 16,3% muškaraca je odgovorilo da su pomoć potražili u poslednja tri meseca, u poslednjih godinu dana – 32, 2%, a u poslednje dve godine – 22,9%. Muškarci iznad 40 godina starosti su išli na pregled prostate u 27,1% slučajeva, a iznad 51 godine u 37,3%. Učestalost odlaska kod lekara za ovaj pregled raste sa obrazovanjem. Na HiV se testiralo 12,3% muškaraca iz uzorka, i to najčešće muškarci starosti 25‒40 godina. Svaki peti muškarac sa najvišim nivoom obrazovanja se testirao na HiV. Svaki četvrti muškarac koristi tradicionalnu i alternativnu medicinu za poboljšanje sopstvenog zdravlja. Čak 40,4% muškaraca starosti iznad 51 godine koristi ove metode. Obrazovaniji su nešto više skloni korišćenju ovih metoda od neobrazovanijih, ali su razlike minimalne.

Kada muškarci imaju problem, oni se manje obraćaju za pomoć, nego što to čine žene. Čak 31,6% muškaraca ni od koga ne traži pomoć, za razliku od 20,6% žena. Međutim, kada traže pomoć, to najčešće čine od svojih supruga/partnerki/partnera. Žene, međutim, češće traže pomoć, a i češće se obraćaju prijateljima, roditeljima, braći i sestrama. Drugim rečima, žene imaju razvijeniju mrežu podrške od muškaraca, što verovatno i doprinosi tome da se češće i obraćaju za pomoć. Muškarci imaju niži nivo „emocionalne pismenosti“ u patrijarhalnoj kulturi, pa i samorazumevanja i samim tim je i veća verovatnoća ne samo da će manje priznati postojanje problema pred drugima, već i da će se drugima obratiti za pomoć. Takođe, ovi podaci pokazuju da su muškarci više zavisni od dobrih odnosa sa partnerkom, upravo zato što je njihova mreža podrške u suštini manje razvijena.

Ukupno 43,1% muškaraca ne puši, a alkohol ne pije „nikada“ 13,2% (u poređenju sa 38,1% žena). Posebno je ohrabrujuće da najmlađi muškarci (18‒24) manje puše od starijih, kao i da oni češće „nikada“ ne konzumiraju alkohol. Kada je reč o opijanju (pet i više alkoholnih pića u jednoj prilici), „nikada“ to ne čini 31,2% muškaraca, a „ređe od jednom mesečno“ 40,5%. „Svaki dan ili skoro svaki dan“ to čini 1,5% muškaraca (naspram 0,4% žena).

 

 Najčešće su drogu koristili muškarci starosti 25‒30 godina, tj. samo u 64,6% njih nije „nikada“ koristilo drogu. Najmlađi muškarci (18‒24) su u 18,9% koristili kanabis i ekstazi u 5,1%. Kanabis više koriste najobrazovaniji muškarci, a ekstazi, kokain, heroin, amfetamin – najneobrazovaniji. Od onih koji su koristili droge, u poslednjih 12 meseci nijednu drogu nije koristilo 65,2%, a 19,7% je koristilo kanabis. Među najneobrazovanijim muškarcima samo 45,5% od onih koji su koristili drogu u poslednjih 12 meseci nije ništa koristilo, što znači da se radi o svakom drugom muškarcu. U 27,3% slučajeva oni su koristili kanabis. Posebno je zabrinjavajući podatak da su u 18,2% slučajeva koristili nove psihoaktivne supstance.

 O samoubistvu nikada nije razmišljalo 90,6% muškaraca i 85,0% žena. Od onih koji su razmišljali o samoubistvu, u poslednjih mesec dana je o tome razmišljalo 10,8% muškaraca i 12,7% žena. Muškarci nižeg obrazovanja češće razmišljaju o samoubistvu, dok je kod žena obrnuto. Posmatrano po starosti o samoubistvu najčešće razmišljaju žene starosti 31‒40 godina i muškarci 51‒60 godina.

male enhancement pills suppliers in usa big bamboo penis enlargement pills super gorilla male enhancement pills reviews how much is male enhancement pills in gas station taking ed pills then eating ed pills porn star best ed pills for diabetes harder erection pills top natural ed pills him ed pills jimmie johnson ed pills diuretic pills cause ed pills to help with erection oyster pills good for sex are erection enlargement pills work birth control pills abortions op ed where can you buy penis enlargement pills do water pills cause ed stem cell pills and penis size wholesale sex pills usa side effects to penis pills totally free male enhancement pills free shipping sperm pills at walmart top 5 ed medications t man performance pills chinese pills for erection extenze enlargement pills lebmax male enhancement pills hgh pills for sex enhancement best libido and erection pills alcohol and sex pills sex pills free trial pills that help your sex drive sex pills in the us best chinese sex pills review black colored sex pills male enhancement pills over the counter near me do gastion sex performance pills work

cbd gummies for pain reddit best time to east cbd gummies cbd gummies drug interactions cbd or thc for sleep plus cbd gummies reddit cbd gummies and mg cbd gummies online delivery cbd for aspergers smokes for less raymond ave cbd gummies sativa plus gummies cbd paradise gummies 250mg cbd how many mg cbd gummies before bed top 10 strongest cbd gummies cbd oil for als cbd gummies with turmeric cbd gummies 300mg cbd gummies miracle nutrition cbd gummies at local drug store organic full spectrum hemp cbd oil gummies cbd gummies effexor hemp bomb cbd gummies long term effects do cbd infused gummies dont work cbd thc ratio for pain cbd oil for lyme disease cbd oil for hypertension 35 mg cbd gummies cbd clinical trials for pain cbd gummies 750 mg best prices for cbd oil experience cbd gummies review cbd balm for pain relief cbd gummies help with relaxing cbd for sale in florida cbd rich hemp oil for sale cbd oil for hives cbd gummies anxiety cbd oil for chemo cbd gummies on insomnia

oxygen elite pro diet pills weight loss pills at cvs that work apex weight loss pills using lactaid pills fo low fodmap diet b4 weight loss pills reviews ingredient in weight loss pills that have water fda approved weight loss pills over the counter expiration date on diet pills best brand green tea extract pills weight loss diet pills ok for high blood pressure keto pills review shark tank for real 100 free bottle of the best diet pills what medications are ususally found in diet pills drug movie mom on diet pills what other diet pills are good diabetic weight loss pills comments aarp super saver diet pills core diet pills power diet pills saba ace diet pills old formula prescription diet pills safe peb one diet pills diet pills after liposuction medi weight loss fat burner pills ingredients which product is sold the most diet pills fast belly fat loss diet pills phen prescription diet pills vision diet pills gnc diet pills vs prescription sbelt mix weight loss pills black lable diet pills symptoms of diet pills mh case report diet pills female dangers of keto pills top 10 best diet pills in south africa best over the counter weight loss pills gnc pills to help lose belly fat blood pressure pills not making keto work