GEM SKALA I STAVOVI O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Ispitivanje stavova GEM skalom pokazuje da žene imaju manje konzervativne stavove kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, nego što je to slučaj sa muškarcima. Međutim, i muškarci i žene imaju najkonzervativnije stavove kada je reč o tome da muškarac mora da bude jak, odnosno oslonac (čvrst). Ovo se može protumačiti kao potreba za oslanjanjem na tradicionalnu mušku ulogu u smislu potrebe za osloncem u krajnje nesigurnom društvenom okruženju. Retradicionalizacija se može shvatiti i kao „povlačenje“ u privatnost, kao svojevrsna strategija preživljavanja, koja onda podrazumeva i određenu nostalgiju za „muškim osloncem“, uz najčešće okrivljavanje „emancipacije žena“ za probleme u odnosima među rodovima.

GEM skala izračunata po formuli: Slažem se (odbijanje rodne ravnopravnosti) X 1 + Ne slažem se X 2 + Izrazito se ne slažem (potpuno prihvatanje rodne ravnopravnosti) X 3 / Broj ispitanika koji je dao ove odgovore na pitanje. Za tvrdnje 9 i 11 je GEM skala postavljena obrnuto.

 

Posmatrano po obrazovanju, neobrazovaniji muškarci imaju nižu vrednost na skali, odnosno pokazuju viši stepen konzervativnosti, za razliku od obrazovanijih. Ali kada se radi o starosti, najmlađi muškarci nisu ujedno i najprogresivniji, već su konzervativniji od prve sledeće generacije (25‒30), koja je ujedno i najviše egalitarno usmerena.

Neki zanimljivi nalazi iz ovog merenja stavova pokazuju sledeće: oko 70% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da „više prava za žene znači manje prava za muškarce“; 46,5% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je „u našem društvu dostignuta jednakost žena i muškaraca“; 53,1% muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je najvažnija uloga žene da se „brine o kući i kuva za svoju porodicu“; skoro polovina muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da je muškarcima seks potrebniji nego ženama; 18,8% se slaže sa tvrdnjom da „postoje situacije u kojima žena zaslužuje da dobije batine“; oko ²/₃ muškaraca se ne slaže sa tvrdnjom da bi „žena trebalo da bude ta koja brine da ne zatrudni“. Da žena „treba da toleriše nasilje da bi održala porodicu“ slaže se 11,9% ispitanika; a da o kontracepciji muškarac i žena treba zajedno da odlučuju slaže se 68,5% ispitanika.

elevate male enhancement pills monster x male sex pills have copyright black rhino male enhancement pills side effects top male enhancement pills of 2021 ed pills for sale sf natural pills for penis enlargement over the counter male erectile dysfunction pills penis pills that actuallywork all natural penis enlargement pills male potency drugs penis enlargement pill biomix long and growth penis enlargement pill what are some penis enlargement pills that work no script ed pills for drunks how to grow ur penis with out taking pills x rated sex on x pills how can penis enhancement pills sell supplements to boost sex drive make penis bigger no pills can you take sex enhancement pills while pregnant is there real pills to increase penis size male potency supplements best over the counter testosterone pills erectile dysfunction herbal pills 30 mg pill male sexual enhancement pills uk pills to increase ejaculate volume sex on last week of sugar pills best penis growth pill best otc sex performance pills for men viagra like pills over the counter best alternative pills for ed sex natural enhancement pills legal to sell nyc hey kid want penis enlargement pills dr phils sex enhancement pills best ed pills non prescription rite aid

over the counter diet pills keto pills for beginners gnc diet pills keto trim diet pills reviews best price diet pills rapid 60 diet pills metabo extreme weight loss diet pills the best keto pills gnc women diet pills strongest diet pills prescription weight loss pills for men gnc oncall diet pills hca pills weight loss what are the best diet pills to lose weight best green tea weight loss pills for women weight loss stomach pills bpi weight loss pills new time linda weight loss pills review weight loss pills tri spa release diet pills reviews l arabinose pills weight loss weight loss pills for pituitary gland ingreidient in keto diet sippleme t pills listing of diet pills france diet pills comparison of over the counter diet pills can diet pills lower your nlood pressure diet reddit pills diet pills on empty stomach diet pills that are safe diet pills that stabilize blood pressure kohls diet pills medicade covered diet pills will losartan interact weight loss pills dremil diet pills devotion diet pills

charlottes web cbd gummies cbd gummies work but nitnoil hawaiian health cbd gummies cbd gummies and side effects how long does cbd gummies start to work cbd gummies for concussion symptoms relief sour cbd oil gummies cbd gummies lord jones growmax cbd gummies trial best cbd gummies human cannabis cbd gummies tko gummies cbd 2000mg select cbd gummies cbd oil for sale in michigan relax gummies cbd infused extreme strength dosage sun state cbd multivitamin gummies reviews of cbd oil gummies cbd for pain relief near me chill cbd gummies ingredients cbd gummies re assure cbd peach ring gummies green roads cbd edibles gummies hemp bombs cbd gummies 12 count vegnews cbd gummies cbd xtreme watermelon gummies best cbd oil for seizures miracle nutritional products cbd gummies hemp gummies or cbd gummies hemp cbd gummies melatonin swiss relief cbd gummies cbd oil for wrinkles before and after 10 mg cbd gummies for sleep cbd oil for canines cbd gummies corpus christi cbd suppositories for cramps charlotte s web cbd for sale