Više od milijarde žena i devojčica u svetu nema adekvatnu zaštitu od nasilja