Geri Barker je među 20 najuticajnijih ljudi u svetu u oblasti rodnih politika