Globalni izazovi: Radikalizacija, ektremizam, terorizam