Danas ima više prilika za devojčice, ali su stereotipi i dalje prisutni