Lista skraćenica

AŽIN ‒ Asocijacija za žensku inicijativu

FAO ‒ Food and Agriculture Organization (Organizacija za hranu i polјoprivredu)

GAD ‒ Gender and development orientation („Rod i razvoj“ orijentacija)

GEM skala ‒ Gender Equitable Men Scale (Skala za merenje stavova muškaraca prema rodno ravnopravnim normama)

GEQ ‒ Gender Equality and Quality of Life survey (Upitnik o rodnoj ravnopravnosti i kvalitetu života)

ICRW ‒ International Center for Research on Women (Međunarodni centar za istraživanje žena)

IFAD ‒ International Fund for Agricultural Development (Međunarodni fond za polјoprivredni razvoj)

IMAGES ‒ International Men and Gender Equality Survey  (Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti)

IRR ‒ Indeks rodne ravnopravnosti

KSMM ‒ Kritičke studije muškaraca i maskuliniteta

NATO ‒ North Atlantic Treaty Organization (Organizacija Severnoatlantskog sporazuma)

OSCE ‒ Organization for Security and Co-operation in Europe (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju)

SEFEM ‒ Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta

UNICEF ‒ United Nations International Children’s Emergency Fund (Dečiji fond Ujedinjenih nacija)

UNDP ‒ United Nations Development Programme (Razvojni program Ujedinjenih nacija)

UNFPA ‒ United Nations Population Fund (Populacioni fond Ujedinjenih nacija)

USAID ‒ United States Agency for International Development  (Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj)

WID ‒ Women in development orientation („Žene i razvoj“ orijentacija)