[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
IMAGES Srbija

Istraživanje IMAGES Srbija se bavi ključnim pitanjima u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. U ovom izveštaju su predstavljeni glavni nalazi istraživanja rađenog po metodologiji Međunarodnog istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES), koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena (International Center for Research on Women). Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Podaci su prikupljani u novembru i decembru 2017. godine.

Istraživanje i njegova distribucija su obavljeni u okviru zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“, kroz partnerstvo organizacija UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP i Vlade Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Opšti cilj projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“ je razvoj socijalnog i institutucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i eliminisanju nasija protiv žena u Srbiji. Zajedničke akcije agencija UN i vladinih tela doprinose rešavanju problema porodičnog nasilja i nasilja u partnerskim odnosima, jačaju podršku ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvaraju društvo koje ne toleriše nasilje.

Projekat se realizuje uz velikodušnu podršku Vlade Švedske.

Ova aktivnost je koordinisana od strane Centra E8, Kancelarije UNFPA u Srbiji i Ministarstva omladine i sporta. CARE International Balkans i Oak fondacija su takođe dodatno podržali istraživanje IMAGES u Srbiji.

amazon best diet pills top 3 natural weight loss pills 2021 reviews on phentermine diet pills cheap 2 day diet pills long term side effects of adipex diet pills alli weight loss pills canada weight loss pills articles natural fat burning pills weight loss pills moore medical pro lite diet pills weight loss pills stcker natural diet pills from 2006 in vietnam proper diet for jym weight loss pills sculpt weight loss pills what diet pill khlie kardasisn weight loss pills majang diet pills myproana it works diet pills where can you buy african diet pills glicerina diet pills keto supplement pills on shark tank bcbs pay for prescription diet pills keto pills maoe me crave carbs fat trap diet pills best selling diet pills at gnc

safe male enhancement pills effect later big red pills for blood flow to the penis fury raw power male enhancement pills pennis enlargement pills erection pills at sex stores is penis enlarment pills a thing do pills really make your penis bigger magic knights male enhancement pills penis pills that work ebay small to huge penis growth pills add image penis harden pills shengjingpian male enhancement pills stay hard penis pills malestorm male enhancement pills so penis enlargment pills reassy work penis inancment pills pills that can make me lose my sex drive do male enhancement pills work on dogs sex pills that help eractial difucntion pills diabetics can take for ed playboy sex pills male enhancement pills health risks fda approved over the counter sex pills fast acting male enhancement pills reviews

cbd gummies for sale walmart hemp bombs cbd gummies 75 mg beginners what is cbd infused gummies almighty foods cbd gummies gold leaf sour apple cbd gummies strain hemp processing for cbd cbd gummies from the uk large quantity of cbd gummies oregon cbd oil gummies full spectrum cbd lube for sex just cbd cannabidiol gummies reviews jimmy buffet cbd gummies website cbd for muscle recovery do you need to eat something with cbd gummies organic cbd oil for sale benefits of cbd oil for pain 1500mg cbd oil for sale cbd fruit gummies best cbd oil for breast cancer cbd gummies how to eat how many mg cbd oil for anxiety best thc free cbd gummies cbd tincture for nausea wana gummies cbd