muskarcine
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
Dvanaest godina rada sa mladićima u Srbiji

Cilj programa je da mladići steknu znanja i izgrade stavove o rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života, te da se smanji stopa svih vrsta nasilja među mladima. Sprovođenje programa je počelo 2006. godine, kada je rađeno kvalitativno istraživanje o stavovima i ponašanjima muškaraca manjeg obima, koje je tokom godina preraslo u sveobuhvatni program koji se sastojao od različitih komponenata i čije su ciljne grupe mladi, nastavnici, prosvetni radnici, studenti, novinari i drugi važni akteri. Od početka sprovođenja, program je direktno obuhvatio više od 30.000 mladih ljudi u oko 2.000 različitih projektnih aktivnosti.

Program u Srbiji realizuje Centar E8 uz konstantnu podršku organizacije CARE International, a tokom višegodišnjeg rada, mnoge organizacije i institucije su shvatile važnost rada sa mladima i podržale naš rad u toj oblasti.

IMAGES istraživanje je realizovano najviše zahvaljujući podršci UNFPA, kao i CARE International, Oak fondacije i organizacije Promundo. Ovo istraživanje je od velikog značaja, ne samo za kreiranje budućih programa i politika u ovoj oblasti, već i za bolje razumevanje našeg društva. Srećni smo što imamo ove podatke i mogućnost za sigurnije trasiranje budućih aktivnosti.

e8-logo

Center E8 je omladinska organizacija osnovana 2004. godine sa sedištem u Beogradu, usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Glavni fokus rada Centra E8 usmeren je na edukovanje i uključivanje mladića i muškaraca u teme rodne ravnopravnosti, prevenciju nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja i promovisanje zdravih stilova života. Kroz raznovrsne inovativne metode, Centar E8 edukuje, osnažuje, radi na podizanju nivoa svesti i na uključivanju mladih i odraslih. Aktivnosti Centra E8 obuhvataju brojne edukativne treninge i seminare, akreditovane obuke za školsko osoblje, osmišljavanje i sprovođenje kampanja i javnih akcija, sprovođenje istraživanja, izdavanje publikacija, organizovanje konferencija i stručnih skupova, upotrebu teatra u edukaciji i druge.

keto ultra diet pills rodex diet pills review magrim diet pills side effects top weight loss diet pills dexy diet pills best weight loss men pills diet pills not working garnica diet pills v3 diet pills review diet pills and appetite suppressants over the counter weight loss pills if you smoke or take diet pills take co q 10 also weight loss pills that really work 2021 lose weight fast pills for men weight loss pills blood in the stool weight loss pills melissa mccarthy keto advanced weight loss pills is it real diet pills for women 2021 what do keto weight loss pills do diet pills orange poop mom weight loss pills keto slim diet pills carb blocker walgreens diet pills that are like speed find over the counter diet pills lose belly fat diet pills shark tank keto pills keto ultra diet pills pensacola fl how to lose tummy weight fast naturally raspberry diet pills that really work keto lean pills shark tank diet pills that wont make you jittery prescription diet pills banned stimulate jadera diet pills max buy 1 bottle diet pills that work with water canadian pharmacy online diet pills phentermine truvision diet pills review

best male enhancement pills australian made male enhancement pills rizer xl male enhancement pills sex stamina pills gnc male enhancement pills and intestinal metaplasia rhino black male sexual enhancement pills kangaroo ed pills review which sex pill is best vitality pills for ed reviews order sex pills ed pills for men reviews rhino 6k pill ed medication roman blue diamond sexual enhancement pills stronger erection pills gold sex pill where to buy erection pills over the counter ed pills from cvs keep erection pills cvs big penis pills are penis pills real sexual health supplement transgender pills to shrink penis ed pills samples last longer in bed pills walgreens best sex drive pills for men the pill for guys gas station sale male enhancement pills 2 pack sex enhancements pills best over the counter erection pills 2021 chinese sex pills onsale over the counter pills to encance sex drive chinese sex pills extra strong how to get ed pills without persciption hormonal pills for sex change being sued for selling male enhancement pills

cbd gummies for insulin dependent type 1 diabetes cbd hemp bombs gummies review platinum series cbd gummies best cbd oil for sleeping cbd oil gummies for sale cbd for cancer cure cbd gummies make me sleepy cbd gummies for anxieyy dosage cbd infused gummies legal plus cbd oil gummies how long do cbd gummies last for 100 mg cbd gummies effects i ate whole bag cbd gummies cbd gummies make you feel new age cbd gummies taking cbd gummies to foriegn countries paige vanzant cbd gummies thc content in 250 mg cbd gummies melatonin 15 mg cbd gummies do cbd gummies exist cbd patches for anxiety cbd gummies columbus mississippi cbd for the people review hemp oil vs cbd oil for anxiety cbd oil for multiple sclerosis organic cbd gummies pharma canna cbd for high cholesterol green gorilla cbd gummies lowesxt price best cbd oil for vape cbd oil gummies and rebif arrested for cbd heady harvest cbd gummies review dosage of cbd oil for psoriasis do drug test check for cbd cbd oil for melanoma cbd gummies in surprise