[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]

UNFPA poziva na ostvarivanje reproduktivnih prava za sve i podržava pristup širokom spektru zdravstvenih usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja – uključujući dobrovoljno planiranje porodice, zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja i sveobuhvatno seksualno obrazovanje. UNFPA deluje u više od 150 zemalja i teritorija u kojima živi velika većina svetske populacije, a misija ove organizacije je da obezbedi da svaka trudnoća bude željena, da svaki porođaj bude bezbedan i da se ostvare potencijali svake mlade osobe.

Kancelarija UNFPA u Srbiji je otvorena 2006. godine. Rad organizacije UNFPA u Srbiji je u skladu sa nacionalnim prioritetima, Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (2016-2020), Strateškim planom UNFPA za period 2014-2017. i evropskim integracijama kojima zemlja teži. Postoje četiri glavna prioriteta kojima se UNFPA rukovodi u primeni pristupa zasnovanog na ljudskim pravima u svim svojim intervencijama i aktivnostima: (a) pristup dostupnim, integrisanim zdravstvenim uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje su kvalitetne i ispunjavaju standarde ljudskih prava, (b) viši nivo odgovornosti radi eliminisanja svih oblika diskriminacije, (c) osnažene marginalizovane grupe i (d) razvoj populacionih politika zasnovanih na ljudskim pravima. Programske strategije uključuju zagovaranje, dijalog i savetovanje o politikama, izgradnju kapaciteta i upravljanje znanjem.

[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]

CARE je vodeća nevladina organizacija za pomoć i razvoj koja se bori protiv globalnog siromaštva. Nezavisni od uticaja politike i religije, svake godine delujemo u više od 70 zemalja u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, Bliskom istoku i Istočnoj Evropi, dopirući gotovo do 60 miliona ljudi u siromašnim zajednicama.

CARE pomaže u borbi protiv osnovnih uzroka siromaštva kako bi ljudi mogli da brinu sami o sebi. CARE je često jedna od prvih organizacija koja dostavlja hitnu pomoć preživelima nakon prirodnih katastrofa i ratova, a onda, kada je neposredna kriza gotova, pomažemo ljudima da obnove svoje živote. I dok je CARE velika međunarodna organizacija sa 12.000 zaposlenih širom sveta, imamo jako lokalno prisustvo: 97% našeg osoblja su državljani zemalja u kojima se naši programi sprovode.

[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“ realizuju kroz partnerstvo organizacija UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP i Vlade Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Opšti cilj projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“ je razvoj socijalnog i institutucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i eliminisanju nasija protiv žena u Srbiji. Zajedničke akcije agencija UN i vladinih tela doprinose rešavanju problema porodičnog nasilja i nasilja u partnerskim odnosima, jačaju podršku ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvaraju društvo koje ne toleriše nasilje. Projekat se realizuje uz velikodušnu podršku Vlade Švedske.

watchdog best diet pills diet pills for women shop two new diet pills diablo weight loss pills korean pills to lose weight non caffeinated diet pills latrim weight loss pills diet dog pills japan hokkaido slimming weight loss pills taking weight loss pills while breastfeeding easy ez intensive weight loss pills 60 ct diet pills that are now extinct supplement pills to loss weight genius diet pills walmart are water pills effective as keto max good diet pills how does total keto pills work what is the difference between all the keto pills 2f2 diet pills diet pills from mexico that really work slim magic diet pills burn by sculpt nation diet pills side effects prescription diet pills what are the best ones refrim diet pills man takes 8 diet pills and gets a disease christina aguilera diet pills what diet pills do dede from k k104 have otc weight loss pills reviews who sells genius diet pills in cedar park diet pills get high overdosed on diet pills prescribed diet pills phentermine one step keto pills weight loss pills with the best results best otc weight loss supplement best diet pills for women dr oz

truth about size genetics male enhancement pills me 36 male enhancement pills sale best chemical male enhancement pills herbal sex pills side effects wish male sexual enhancement pills round 10 male enhancement pills steve harvey and dr phil male enhancement pills pills sex for sale cvs best top 5 real skill male sex enhancement sex pills sex pills for sale shanghai are there pills for people who do not have ed pain pills and sex german erectile dysfunction pills viagrow male enhancement pills different colors and shapes of erection pills sex performance pills at walmart best erection pills thetoptens mex sex pills are there pills that will make my penis longer why does boner pills make your penis feel better best penis enlarge penis pills male penis enlargement pills grow penis without pumps or pills pills to make wife want to have sex free penis enlarge pills dr oz natural male enhancement pills old man pills best otc pill for ed best ginseng supplement for libido can i buy male enhancement pills at walmart green sex pills best male enhancement pills to last longer in bed having sex on birth control sugar pills tornado sex pills magnum pills his and hers how much to sex pills cost at sex stores

vegan af cbd gummies best cbd full spectrum gummies cbd gummies in ohio do gummies cbd have thc buy cbd gummies 60 count what is best cbd gummies cannabis cbd gummies cbd gummies des moines reviews of people taking cbd gummies lazarus cbd gummies just cbd gummies 500 mg kinja deals cbd gummies cbd gummies mockup cbd gummies vs oil reddit vegan cbd gummies amazon where to buy iris cbd gummies swanson biokinetic labs cbd gummies 300mg puur cbd gummies 250mg cbd gummies for constipation does walgreens sell cbd gummies cbd gummies from mari 1600x cbd gummies cbd gummies quiktrip upstate elevator supply cbd gummies 100mg can you buy real cbd gummies from amazon cbd for skin issues wild hemp cbd cigarettes for sale 400mg cbd gummies near me does cbd oil work for arthritis miracle gummies cbd fda approved cbd for canine cancer wholesale cbd gummies bulk cbd oil for muscle spasms cbd gummies hemp bombs drug test where to buy cbd oil for dementia who sells cbd gummies in tucson