[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]

UNFPA poziva na ostvarivanje reproduktivnih prava za sve i podržava pristup širokom spektru zdravstvenih usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja – uključujući dobrovoljno planiranje porodice, zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja i sveobuhvatno seksualno obrazovanje. UNFPA deluje u više od 150 zemalja i teritorija u kojima živi velika većina svetske populacije, a misija ove organizacije je da obezbedi da svaka trudnoća bude željena, da svaki porođaj bude bezbedan i da se ostvare potencijali svake mlade osobe.

Kancelarija UNFPA u Srbiji je otvorena 2006. godine. Rad organizacije UNFPA u Srbiji je u skladu sa nacionalnim prioritetima, Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (2016-2020), Strateškim planom UNFPA za period 2014-2017. i evropskim integracijama kojima zemlja teži. Postoje četiri glavna prioriteta kojima se UNFPA rukovodi u primeni pristupa zasnovanog na ljudskim pravima u svim svojim intervencijama i aktivnostima: (a) pristup dostupnim, integrisanim zdravstvenim uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje su kvalitetne i ispunjavaju standarde ljudskih prava, (b) viši nivo odgovornosti radi eliminisanja svih oblika diskriminacije, (c) osnažene marginalizovane grupe i (d) razvoj populacionih politika zasnovanih na ljudskim pravima. Programske strategije uključuju zagovaranje, dijalog i savetovanje o politikama, izgradnju kapaciteta i upravljanje znanjem.

[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]

CARE je vodeća nevladina organizacija za pomoć i razvoj koja se bori protiv globalnog siromaštva. Nezavisni od uticaja politike i religije, svake godine delujemo u više od 70 zemalja u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, Bliskom istoku i Istočnoj Evropi, dopirući gotovo do 60 miliona ljudi u siromašnim zajednicama.

CARE pomaže u borbi protiv osnovnih uzroka siromaštva kako bi ljudi mogli da brinu sami o sebi. CARE je često jedna od prvih organizacija koja dostavlja hitnu pomoć preživelima nakon prirodnih katastrofa i ratova, a onda, kada je neposredna kriza gotova, pomažemo ljudima da obnove svoje živote. I dok je CARE velika međunarodna organizacija sa 12.000 zaposlenih širom sveta, imamo jako lokalno prisustvo: 97% našeg osoblja su državljani zemalja u kojima se naši programi sprovode.

[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“ realizuju kroz partnerstvo organizacija UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP i Vlade Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Opšti cilj projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“ je razvoj socijalnog i institutucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i eliminisanju nasija protiv žena u Srbiji. Zajedničke akcije agencija UN i vladinih tela doprinose rešavanju problema porodičnog nasilja i nasilja u partnerskim odnosima, jačaju podršku ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvaraju društvo koje ne toleriše nasilje. Projekat se realizuje uz velikodušnu podršku Vlade Švedske.

cbd gummies work thoughtcloud cbd gummies hemp gummies vs cbd cbd oil for migraines and anxiety amazon cbd living gummies cbd gummies and alcohol goldline cbd gummies vape gods nano cbd gummies cbd gummies amazon prime how many mg of cbd should i take for anxiety cbd gummies peoria ill cbd oil gummies texas hemp gummies vs cbd gummies for sleep disorders cost of pure cbd gummies cbd gummies and stomach ulcer cbd cream for sale near me are there 600 mg in cbd gummies new cbd drug for epilepsy cbd gummies shop cbd tincture for pain best cbd gummies for price on amazon marionberry cbd gummies cbd for tinnitus cbd gummies bulk cbd for blood pressure can you get high on cbd gummies cbd edibles for anxiety cbd oil for diabetes testimonials how to take cbd oil for cancer cbd gummies in gaylord mi

prescribed diet pills that work age group that buy weight loss pills 7 days diet pills herbal slim science behind weight loss pills cobra diet pills waist trainer and weight loss pills consumer reviews for diet pills v3 diet pills amazon sf diet pills 10 day hoodia diet pills reviews all in one xs weight loss pills keto nature slim pills do weight loss pills from dollar tree work algae pills for weight loss diet pills makes stomach noises dollar tree weight loss pills natures measure white label fda approved diet pills accion mexican diet pills safflower pills diet best over teh counter diet pills diet pills while sick stacker diet pills ingredients top diet pills for women 2021 diet pills thermogenics kailyn lowrywhat diet pills is she taking most used diet pills in the usa where to buy low to free diet pills diet pills for women that boost leptun natural diet pills that work for women does diet pills have methamphetamine in it

elevate male enhancement pills goliath max performance pills edge 8 male enhancement pills in pakistan tampa florida male enhancement pills amazon male enhancement pills taht workm viagro male enhancement pills reviews chuck norris ed pills is it okay to have sex if your on the sugar pills best erection pills at adult bookstore penis enlargement pills wholesale usa erection pills that work 2021 drive supplement spam penis enlargement pills shark fin ed pills adult shops in new york to get pills ror penis asian barbie penis pills thien thy huynh nguyen the best ed pill pills for a hard penis sex potency pills pills that keep your penis hard ebay sex pills manerect male enhancement 64 pills 100mg gas statikn sex pills florida best erection pills reddit can i have unprotected sex during placebo pills sex pills at convenience stores ropex pills how do you get a bigger penius without pills steve harvey male enhancement pill which sex enhancment pills best