ZAKLJUČAK: PROMENE, OTPORI I IZAZOVI

Muškarci u Srbiji, kao što je pokazalo ovo istraživanje, prolaze kroz promene, iskazuju otpore tim promenama i suočavaju se sa novim izazovima. Promene u pravcu uspostavljanja rodne ravnopravnosti su duboke i neminovne. One se odigravaju i u privatnoj i u javnoj sferi, u različitim oblastima i različitim brzinama. Ali, one se ne događaju stepenasto, postupno i unilinearno. Najpre ih prihvataju i u njima najviše učestvuju najobrazovaniji muškarci, a najviše im se opiru najneobrazovaniji. Ali, kada je reč o starosti, odnosno o različitim generacijama, promena nije uvek jednosmerna, odnosno najmlađi nisu uvek i najemancipovaniji, najosvešćeniji, najnenasilniji, niti najviše otvoreni ka pozitivnim uticajima. Nasilje je u životima mladih muškaraca veoma prisutno i ono je u pravom smislu reči konstitutivno u formiranju njihovog rodnog identiteta.

Mnogi od izazova su jednostavno kontekstualni, vezani za nisku razvijenost Srbije, siromaštvo, negativne posledice ratova, kao i za intenzivno starenje stanovništva i intenzivnu emigraciju najobrazovanijih mladih ljudi. Dugotrajno, višedecenijsko delovanje negativnih činilaca prouzrokovalo je repatrijarhalizaciju i retradicionalizaciju, koje ne samo da imaju veoma negativne posledice po žene, već i muškarce, posebno mlađih generacija, izlažu izrazito jakom riziku od štetnih životnih stilova u cilju potvrde imaginarnog ideala „pravog muškarca“, uključujući i prihvatanje opasnih ekstremnih ideologija. Zato je neophodno staviti jak naglasak na obrazovanje za rodnu ravnopravnost koje bi uključilo i savremeno znanje iz oblasti kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta. Ali ti obrazovni sadržaji treba da se zasnivaju na istraživanjima i na znanju koje već postoji i koje treba dalje da se razvija da bi odgovaralo kontekstualnim potrebama srpskog društva.

Najveći izazovi sastoje se u održavanju ili jačanju toka pozitivne društvene promene uprkos mnogim društvenim pritiscima koji podržavaju retradicionalizaciju, radikalizaciju, ekstremizam, kriminal i nasilje. Rodnost je uvek određena konkretnim društvenim kontekstom, pa je tako i hegemoni maskulinitet u Srbiji određen kontekstom srpskog društva. Ipak, i unutar takvog konteksta postoje značajne varijacije i u odnosu na porodično okruženje i u odnosu na individualne osobenosti. Kako su podaci pokazali, obrazovanje predstavlja najvažniji činilac formiranja stavova i praksi koji podržavaju i nenasilje i rodnu ravnopravnost. Potrebno je adekvatno urodnjavanje obrazovnih institucija i obrazovnih sadržaja na svim nivoima, ali i podsticanje neformalnog obrazovanja za različite grupe i kategorije muškaraca. Takođe, obrazovni sadržaji treba da budu kontekstualizovani i prilagođeni konkretnim životnim okolnostima i potrebama muškaraca, posebno mlađih muškaraca.

S obzrom na to da u Srbiji ni iz daleka nisu iskorišćene mogućnosti kada je reč o afirmaciji savremenih, progresivnih i humanističkih vrednosti kroz sistem obrazovanja, u koje spada i rodna ravnopravnost, na ovom polju može još mnogo toga da se uradi. To je „dobra vest“!

cbd gummies how many full spetrum cbd gummies buy cbd gummies in sf cbd gummies sugar alcohol vitacost cbd gummies chemicals in diamond cbd gummies optimum cbd gummies vaping pen for cbd oil do cbd gummies smell like weed cbd isolates for sale cbd gummies for health best cbd products for anxiety where to buy cbd gummies portland oregon cbd gummies eaze cbd oil for lung cancer what is in cbd gummies cbd oil for hashimoto s cbd products for arthritis hemp seeds for growing cbd cbd for psychosis cbd oil dosage for crohn s best cbd for weight loss apartments sydney cbd for sale benefits of cbd oil for anxiety

black 4k male enhancement pills in case lotus pills sex turquoise ed pills that work pills that help your penis grow whats the 3 ed pills rhino pills gold most popular ed medication best male enhancement pills viagra will iehp cover erectile dysfunction pills gas station sale male enhancement pills 2 pack ten best erectile dysfunction pills walmart pills fir erectile dysfunction the pills brad pitt used for an erection pills to stay erect over the counter penis enlargement supplements are buyer pills good for sex fish oil pills for your penis penis enlargement pills in canada best pills bigger ejaculation supplements pleasure pills for sex best make sex pills at the gas stations brahma male enhancement pill pills to make you stay hard

lose weight gain muscle pills diet pills and laxatives compared to bulemia redline weight loss pills my doctor prescribed diet pills richmond va weight loss pills safe for breastfeeding moms keto fast pills review xcelerated weight loss pills tampa diet pills for men and women with dibetics weight loss pills reviewed do weight loss pills cause hair loss water pills weight loss studies the fastest weight loss pill illegal extreme weight loss pills diet pills trial jamaican pineapple weight loss pills and tea spartan diet pills crack weight loss pills keto ulta diet pills forskolin diet pills vs garcinia cambogia bewst diet pills what was in rdx diet pills pineapple weight loss pills top diet pills fda approved lipozine diet pills