[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
IMAGES Srbija

Istraživanje IMAGES Srbija se bavi ključnim pitanjima u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. U ovom izveštaju su predstavljeni glavni nalazi istraživanja rađenog po metodologiji Međunarodnog istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES), koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena (International Center for Research on Women). Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Podaci su prikupljani u novembru i decembru 2017. godine.

Istraživanje i njegova distribucija su obavljeni u okviru zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“, kroz partnerstvo organizacija UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP i Vlade Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Opšti cilj projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“ je razvoj socijalnog i institutucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i eliminisanju nasija protiv žena u Srbiji. Zajedničke akcije agencija UN i vladinih tela doprinose rešavanju problema porodičnog nasilja i nasilja u partnerskim odnosima, jačaju podršku ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvaraju društvo koje ne toleriše nasilje.

Projekat se realizuje uz velikodušnu podršku Vlade Švedske.

Ova aktivnost je koordinisana od strane Centra E8, Kancelarije UNFPA u Srbiji i Ministarstva omladine i sporta. CARE International Balkans i Oak fondacija su takođe dodatno podržali istraživanje IMAGES u Srbiji.

review on male enhancement pills judge swapped sex and pills for freedom best male enhancement pills with no side effects natural pills for ed walgreens pharmacy male enhancement pills time for erection pills to take effect cialis erection pills sex pills over the counter they change dont work erectile dysfunction herbal pills wanna buy some penis enlargement pills whats the best rihno erection pills prescription drugs male enhancement pills penis enlargement pill ad jimmy neutron sex pills porn comic hey kids want some penis enlargement pills meme the best pennis enlargement pills do any penis enlarging pills work pills that make me more sensitive to sex best premature ejaculation pills togetherfree ed pills sleeping pills make me have sex dreams top 10 pills to encrease width of the penis birth control pills start having sex sex pills for 18 year olds

kelly clarkson keto pills diet pills that works fast bipolar medication weight loss 2 day diet tea not pills japan lingzhi alfalfa pills for weight loss super fruit diet pills fast safe and effective weight loss pills gastric sleeve taking diet pills safest pills for weight loss fda approved diet pills wellbutrin leptin hormone weight loss pills how to lose weight fast diet plans weight loss pills that help lower cholesterol number one diet pills in america diet pills worth taking keto plus diet shark tank pills diet pills venture cerulean diet pills reviews diet pills mygnc jadera diet pills purple bottle diet energy pills gnc diet pills 90s with ephedrine are diet pills like speed diet pills that dpnt use caffeine

cbd gummies legal in pa how do you feel when you digest cbd gummies what are the best cbd gummies on amazon how many cbd gummies in 3000mg jar cbd gummies clarksville tn how many drops of cbd oil for anxiety happy hemp cbd gummies dosage cheap deals on cbd gummies cbd gummies delivery cbd gummies digital art most affordable cbd gummies makers of cbd gummies bad reaction to cbd gummies benefits of cbd oil for pets how many cbd gummies to take at once cbd for hypertension cbd oil gummies cherry bolt cbd gummies cbd gummies in the sgv can cbd gummies lower blood pressure cbd oil for autoimmune diseases texans for cbd best cbd oil for menstrual cramps cbd gummies and thyroid medication