logo
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
IMAGES International

IMAGES istraživanje je započeto 2008. od strane organizacije Promundo i Međunarodnog centra za istraživanje žena (International Center for Research on Women ‒ ICRW) kao globalno primenljivo i koje može da se sprovodi kontinuirano. Istraživanje je do sada realizovano u više od 20 zemalja i teritorija. U našem regionu, istraživanje je do sada sprovedeno u Hrvatskoj (Bjelić, 2011), Bosni i Hercegovini (Dušanić, 2012) i na Kosovu (RSB UN 1244 – Svako pominjanje Kosova u tekstu treba tumačiti u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 (1999)), (Limani et al. 2017).

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o muškarcima i njihovim stavovima o rodnoj ravnopravnosti, kako bi se postiglo podizanje svesti među donosiocima odluka, kao i među onima koji kreiraju rodne politike. Tokom vremena postalo je evidentno da je uključivanje muškaraca i „muške perspektive“ neophodno kako za samo sprovođenje rodnih politika, naročito onih vezanih za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, tako i za sprovođenje vrlo konkretne javne politike u oblasti zdravstva, obrazovanja i ekonomskog razvoja. Ovakav razvoj interesovanja je na liniji napuštanja orijenatacije WID (women in development) i prihvatanja orijentacije GAD (gender and development) u transnacionalnim razvojnim politikama, a za koje se zalaže UN.

Specifičnost istraživanja IMAGES je da ono uključuje standardizovan upitnik koji se primenjuje (sa 70‒80% identičnog sadržaja) u svim zemljama koje sprovode istraživanje, kao i kvalitativan deo istraživanja koji varira po zemljama. IMAGES upitnik je delimično inspirisan upitnikom Rodna ravnopravnost i kvalitet života (Gender Equality and Quality of Life survey (GEQ)), koji je sproveden u Norveškoj u 2006. Sam upitnik IMAGES je dizajniran tako da uključi pitanja koja se odnose na rodne odnose, sa naglaskom na muškarce i žene u heteroseksualnim odnosima, ali i da uključi različite oblike ranjivosti koji proizilaze iz dominatnog rodnog i seksualnog poretka. Iako je IMAGES upitnik u najvećoj meri fokusiran na heteroseksualne partnerske odnose, on takođe sadrži i pitanja koja se odnose na homoseksualnost, jer se homofobija tretira kao jedan od ključnih mehanizama u društvenoj konstrukciji maskuliniteta. U upitniku, takođe, postoje pitanja koja se odnose na partnersko nasilje i nasilje koje trpe muškarci u svakodnevnom životu.

best prescription diet pills that work safe weight loss supplements skinny medical diet pills red and clear capsule gnc weight loss pills amphetamine based diet pills online diet pills in canada injectable medication for weight loss otc best weight loss pills no 1 weight loss pills any actual prescription diet pills work cheap weight loss pills nz should pregnant wiomen take weight loss pills true vision diet pills ingredients is slim fast the same as diet pills speedy diet pills do any diet pills work natural diet pills garcinia cambogia gnx dnpx diet pills diet pills and b12 shots 7700 maca root pills weight loss is alli diet pills good to take for losing weight chocolate banana ultra diet pills apifix diet pills whats envy bp diet pills fat burning pill shark tank eating disorder diet pills

cbd gummies legal cbd gummies how long does it last pure cbd gummies wikipedia cbd for anxiety and focus dr crocker cbd gummies cbd oil for ibs reviews strong natural cbd gummies cbd gummies effect reddit cbd gummies wholesaler cbd extract for sale cbd gummies for beginners what works better gummies or pills cbd dr drew cbd gummies super chill products cbd gummies 50 mg hemp bombs cbd gummies complete relaxation cbd gummies order froggie cbd gummies in the sgv canyou buy cbd gummies online high off cbd gummies can cbd gummies interact with fluoxetine cbd oil for anxiety and depression natures remedy cbd gummies cbd good for anxiety where do i purchase cbd gummies cbd dosage for horses why take cbd gummies

best male enhancement over the counter pills ejaculation volume pills best sellimng male enhancement pills in america erection enhacing pills durd ed pills new sex pills how to have sex without ed pills you want penis inlargement pills does cvs sell erectile dysfunction pills pills that enlarge the penis vitamins in nigeria chinese herbal men erection pills sex pills on my cute roommate help penis enlargement tablets no pills will increase your penis size natural pills to makr penis larger big dick pills pills that make dick bigger roy d mercer pills doctor sex what is the safest ed drug prime trt pills max a sex pills best pills to have long lasting erection sex change pills to become male penis pills in walmart stallion xl pills ed herb green pills