muskarcine
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]
Dvanaest godina rada sa mladićima u Srbiji

Cilj programa je da mladići steknu znanja i izgrade stavove o rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života, te da se smanji stopa svih vrsta nasilja među mladima. Sprovođenje programa je počelo 2006. godine, kada je rađeno kvalitativno istraživanje o stavovima i ponašanjima muškaraca manjeg obima, koje je tokom godina preraslo u sveobuhvatni program koji se sastojao od različitih komponenata i čije su ciljne grupe mladi, nastavnici, prosvetni radnici, studenti, novinari i drugi važni akteri. Od početka sprovođenja, program je direktno obuhvatio više od 30.000 mladih ljudi u oko 2.000 različitih projektnih aktivnosti.

Program u Srbiji realizuje Centar E8 uz konstantnu podršku organizacije CARE International, a tokom višegodišnjeg rada, mnoge organizacije i institucije su shvatile važnost rada sa mladima i podržale naš rad u toj oblasti.

IMAGES istraživanje je realizovano najviše zahvaljujući podršci UNFPA, kao i CARE International, Oak fondacije i organizacije Promundo. Ovo istraživanje je od velikog značaja, ne samo za kreiranje budućih programa i politika u ovoj oblasti, već i za bolje razumevanje našeg društva. Srećni smo što imamo ove podatke i mogućnost za sigurnije trasiranje budućih aktivnosti.

e8-logo

Center E8 je omladinska organizacija osnovana 2004. godine sa sedištem u Beogradu, usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Glavni fokus rada Centra E8 usmeren je na edukovanje i uključivanje mladića i muškaraca u teme rodne ravnopravnosti, prevenciju nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja i promovisanje zdravih stilova života. Kroz raznovrsne inovativne metode, Centar E8 edukuje, osnažuje, radi na podizanju nivoa svesti i na uključivanju mladih i odraslih. Aktivnosti Centra E8 obuhvataju brojne edukativne treninge i seminare, akreditovane obuke za školsko osoblje, osmišljavanje i sprovođenje kampanja i javnih akcija, sprovođenje istraživanja, izdavanje publikacija, organizovanje konferencija i stručnih skupova, upotrebu teatra u edukaciji i druge.